Call us 

Startsida

Road Safety Trainer

Road Safety Trainer, Framtidens utbildningsverktyg i säker körning. Du kan nu på ett effektivt och säkert sätt utbilda och träna förare i hur de ska tänka och agera gällande trafikrisker. Baserat på modern pedagogik och forskning utvecklas förarnas riskmedvetenhet och tankesätt kring trafikrisker.

 

Vill du ha en snabb genomgång av konceptet? Se vår Youtube demo