Call us 

Koncept

Bakgrund
Många förare tar onödiga risker i trafiken utan att inse detta. Orsakerna är flera, men för alla omedvetna risktaganden som görs i trafiken så beror merparten av dessa på bristande teoretisk och praktisk kunskap. Teoretiska kunskaper får alla bilförare när man tar sitt körkort, men att praktiskt öva risksituationer i trafik är svårt, ibland omöjligt.

Inom flyget har man i flera decennier tränat piloter i simulatorer, just för att effektivt kunna simulera farliga situationer. Idag sker all flygutbildning i simulator. Avancerade bilsimulatorer har funnits länge, men dessa är för dyra för att kunna genomföra fordonsutbildningar i stor skala.

 

Verktyget

Road Safety Trainer är framtaget i samarbete med ambulansen Skaraborg. Verktyget bygger på samma pedagogiska grundtanke som används i Eco2Trainer.

 

Pedagogik

Utan motivation spelar det ingen roll hur bra utbildningen är. Konceptet Road Safety Trainer är uppbyggt för att få deltagaren att sträva efter förbättring. Varje övning har konstruerats med ett modernt pedagogiskt tillvägagångssätt. Föraren tar sig stegvis fram genom utbildningen i sin egen takt och målet blir den avslutande ”fria körningen” där deltagarna får bevisa vad de lärt sig. Road Safety Trainer är en effektiv klassrumsutbildning vilket skapar fördelar för både lärare och förare.

 

Seriuos gaming – Tävling som motiverar till inlärning

Road Safety Trainer använder ”serious gaming”-teknik för att öka motivationen och lärandet. Detta fungerar genom att man använder samma motiverande tekniker som i tv-spel. Stegrande svårighetsnivå, belöningar för rätt beteende och framför allt möjligheten att kunna tävla med andra. Eftersom övningarna i Road Safety Trainer alltid har samma förutsättningar, kan alla deltagare jämföra sig med varandra och därmed uppmuntras att förbättra sina prestationer.

 

Forskning

Grundpelarna i utbildningen och hur man ska träna in ett korrekt beteende gällande trafikrisker har vi hämtat från Pontus Albertssons forskning. Pontus och hans kollegor har visat att den klassiska undanmanöverträningen skapar överdrivet självsäkra förare som tar onödiga risker. Men genom att jobba med självinsikt och medvetenhet om det egna beteendet kan man förändra hur förarna ser på risk och i slutändan deras eget agerande.

 

Road Safety Trainer – Ett komplett koncept

Genom att träna både teoretiskt och praktiskt blir förarna inte bara uppmärksamma på olika risksituationer som kan uppstå i den verkliga körningen, utan får också verktygen för att kunna hantera dessa situationer i skarpt läge.

Utbildningen är pedagogisk, givande och lärorik. Med Road Safety Trainer kan en lärare utbilda flera förare på samma gång under kontrollerade former. Instruktören följer enkelt varje elevs framsteg genom ett LMS. Här kan man enkelt se elever som behöver ytterligare hjälp, och vilket betyg varje förare fått under körning.

 

Fördelar

  • Hög effektivitet – En lärare kan utbilda 10 elever samtidigt
  • Träning sker i en kontrollerad miljö – Resultaten är alltid jämförbara
  • Komplett loggning av alla körningar via vårt back-end system
  • Motiverande Serious gaming-pedagogik
  • Modern pedagogik – Bevisat effektivt utbildningsresultat
  • Enklare att öva risksituationer utan VERKLIG risk
  • Road Safety Trainer gör det enkelt att repetera och diskutera övningar