Call us 

Utbildningar

Road Safety Trainer finns i ett antal olika versioner, riktade mot olika typer av förare: utryckningsförare, yrkesförare, Bud- och taxichaufförer samt förare inom kommun och landsting. Verktyget är flexibelt, så kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov så presenterar vi ett lämpligt koncept.

 

Blåljus

Vi har med delfinansiering från Vinnova i samarbete med Ambulansverksamheten i Skaraborg, samt Räddningstjänsten Östra Skaraborg tagit fram framtidens verktyg för att på ett effektivt och säkert sätt träna förarnas riskmedvetenhet.

Brandkår, ambulans och polis har stora krav på sina förare. De måste snabbt och säkert ta sig till målet varje gång. Oavsett om du kör brandbil, ambulans eller polisbil kommer du stöta på riskfyllda situationer i trafiken. Genom vårt samarbete med framförallt ambulans och räddningstjänst har vi kunnat få fram de gemensamma utmaningarna för blåljusverksamheterna i trafiken. I Road Safety Trainer tränar förarna hur de ska agera och tänka kring trafikrisker vid körning med blåljus. Fokus ligger på att minimera förarnas risktagande och därmed reducera olyckor i trafiken. Under utbildningen får förarna lära sig ett korrekt körbeteende och hur man kan öka säkerheten genom att planera sin körning. I utbildningen får förarna dessutom öva olika riskfyllda situationer på ett säkert och effektivt sätt, ofta omöjliga att öva i verkligheten.

Efter varje övning får deltagaren tydlig, direkt feedback på sin körning.

 

Kommun och Landsting

Det finns ett flertal kategorier av förare inom kommunala verksamheter som har behov av påbyggnadsutbildning inom trafiksäkerhet. Vår utbildning ”Rationell körning” är ett utmärkt sätt att höja kompetensen och sänka olycksstatistiken inom de kommunala verksamheterna. Utbildningen sänker dessutom koldioxidutsläppen och minskar skador på fordonsflottan.

 

Yrkesförare

Buss- och lastbilsförare tillbringar stor tid av arbetet på vägarna. Det är därmed extra viktigt både för chauffören men även för åkeriet att chaufförerna har en hög kompetens och kunnande inom sitt yrke. Genom yrkeskompetensutbildningen (YKB) sker regelbunden teoretisk fortbildning, men det är sällan som förarna får möjlighet att öva praktisk körning.En utbildning inom rationell körning är ett utmärkt sätt att få även de mest erfarna förare att reflektera kring sin körstil. Dessa utbildningar kan med fördel byggas på med ecodriving-utbildning.

 

Bud- och taxichaufförer

Yrkesförare som kör i stadstrafik har andra kunskapsbehov än chaufförer på landsvägarna: Fordonen är snabbare och trafikstress skapar utrymme för misstag. Utbildningen fokuserar på att ge insikter om rationell körning och en förståelse kring risker. Utbildningen kan med fördel kombineras med ecodriving-utbildning.

 

 

Utbildningsupplägg

Alla typer av utbildning har följande punkter gemensamt. Utöver det anpassa de praktiska och teoretiska övningarna utefter era behov.

  1. Lärarledd föreläsning och diskussion kring riskbedömning, baserat på målgrupps behov och kunskaper.
  2. Praktisk körning i Road Safety Trainer utefter målgruppen behov och kunskaper. Utbildningen hålls av erfarna handledare och utbildningen kan ske på valfri plats och tid. Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett kursintyg.
  3. Efter utbildningen finns möjlighet att hyra utrustning för regelbunden repetition. Upplägg för repetition baserat på målgrupp utefter behov och kunskaper.